Assistans

Uddevalla Bilverkstad erbjuder - Meca Assistans

När du servar din bil hos oss på Uddevalla Bilverkstad så ingår ett års Meca assistansförsäkring. Det innebär att vi hjälper dig om din bil plötsligt stannar eller vägrar starta. Du får även hjälp vid bensinstopp, punktering eller om du av någon anledning tappat bort din nyckel. Vår assistansförsäkring gäller i hela Norden (exklusive Grönland).

Meca assistansförsäkring, se villkor på www.meca.se